Pracodawcy mający takich pracowników mogą skorzystać m.in. z wyższych dopłat do ich wynagrodzeń, a także łagodniejszych warunków uzyskania pomocy publicznej. Nie muszą też martwić się o terminy ważności orzeczeń – te zostały bowiem wydłużone.
Ustawa z 31 marca 2020 r. (zwana dalej tarczą antykryzysową) wprowadziła wiele nowych przepisów do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako specustawa). Celem nowelizacji specustawy było przede wszystkim umożliwienie pracodawcom utrzymanie miejsc pracy na czas zawieszenia działalności lub zmniejszenia przychodów. Tarcza antykryzysowa zawiera jednak także liczne zmiany, które mają – bezpośredni lub pośredni – wpływ na status prawny orzeczeń osób z niepełnosprawnościami oraz udzielanie wsparcia w postaci dofinansowań do wynagrodzeń czy wypłaty pomocy ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji.

Dłuższe terminy ważności