Nowelizacja tarczy antykryzysowej w zakresie wakacji składkowych naprawia przepisy zaburzające obecnie konkurencję. Nie jest jednak pozbawiona wad.
W obowiązującej wersji tarczy osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność przed 1 lutego 2020 r., opłacają składki na własne ubezpieczenie i mieszczą się w limicie przychodów (maksymalnie 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15 681 zł), mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek za okres trzech miesięcy (od 1 marca do 31 maja 2020 r.).
Uprawnieni są też płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych i osoby zatrudnione w firmie.