Dla kogo zwolnienie

Płatnikami, którzy będą mogli skorzystać z wprowadzonego zwolnienia są przedsiębiorcy, którzy na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosili do ZUS mniej niż 10 ubezpieczonych. Warunkiem jest jednak, aby mikroprzedsiębiorca zatrudniający 9 i mniej pracowników był zgłoszony do ZUS jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 roku.