statystyki

Okres przygotowywania się do prowadzenia firmy nie zawsze jest objęty ubezpieczeniem

autor: Ryszard Sadlik13.12.2019, 20:00
Orzecznictwo Sądu Najwyższego nie jest na ten temat jednolite. Wydaje się, że decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy ma dalsze wykonywanie działalności gospodarczej.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego nie jest na ten temat jednolite. Wydaje się, że decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy ma dalsze wykonywanie działalności gospodarczej.źródło: ShutterStock

Orzecznictwo Sądu Najwyższego nie jest na ten temat jednolite. Wydaje się, że decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy ma dalsze wykonywanie działalności gospodarczej.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jej przepisami obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym oraz wypadkowym podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność ‒ od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania. Ocena, czy działalność gospodarcza rzeczywiście była wykonywana w danym okresie, bywa częstym przedmiotem sporów z ZUS. W orzecznictwie sądowym powszechnie się uważa, że samo istnienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie przesądza jeszcze o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej, jednakże wpis ten prowadzi do domniemania prawnego, według którego osoba wpisana do ewidencji, która nie zgłosiła zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jest traktowana jako prowadząca taką działalność. Podobnie wskazywano w wyroku Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt III UK 104/18, podkreślając, że domniemywa się, iż skoro nie nastąpiło wykreślenie działalności gospodarczej z ewidencji lub jej zawieszenie, to działalność ta była faktycznie prowadzona i w związku z tym istnieje obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne. Domniemanie to może być obalone w drodze przeprowadzenia dowodu przeciwnego. Zatem kwestie związane z formalnym zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem działalności gospodarczej mają znaczenie wyłącznie w sferze dowodowej, nie przesądzają natomiast same w sobie o podleganiu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Obowiązek ubezpieczenia wynika z faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej i jej prowadzenia.

Poszukiwanie nowych klientów

W praktyce sporne są sytuacje, gdy osoba wpisana do ewidencji działalności gospodarczej faktycznie podjęła tylko działania przygotowawcze do prowadzenia swojej firmy. Orzecznictwo niestety nie jest w tym zakresie jednolite. Warto bowiem zauważyć, że jeszcze całkiem niedawno przyjmowano, że wykonywanie (prowadzenie) działalności gospodarczej w rozumieniu art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obejmuje nie tylko faktyczne wykonywanie czynności należących do zakresu tej działalności, lecz także czynności zmierzające do zaistnienia takich czynności gospodarczych (czynności przygotowawcze). Tak też wskazywał m.in. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 26 sierpnia 2014 r., sygn. akt III AUa 277/14, oraz Sąd Najwyższy w wyroku z 25 listopada 2005 r. w sprawie o sygn. akt I UK 80/05. Zatem uznawano, że prowadzenie działalności gospodarczej występuje zarówno w okresach faktycznego wykonywania usług, jak i np. w okresach wykonywania innych czynności związanych z działalnością, takich jak poszukiwanie nowych klientów, zamieszczanie ogłoszeń, załatwianie spraw urzędowych, oczekiwanie na kolejne zamówienia lub dokonywanie zakupów materiałów. Wszystkie te czynności pozostają bowiem w ścisłym związku z działalnością gospodarczą, gdyż zmierzają do stworzenia właściwych warunków do jej wykonywania.


Pozostało 50% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane