Wraz ze wzrostem w 2020 r. kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia pójdą w górę również składki na ZUS. To zła wiadomość dla przedsiębiorców, którzy zapłacą z tego tytułu prawie 10 proc. więcej niż w 2019 r.

Składki ZUS

W świetle art. 15 w zw. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887) wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyrażone są w formie stopy procentowej i wynoszą:

  • na ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru,
  • na ubezpieczenia rentowe - 8,00% podstawy wymiaru,
  • na ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru,
  • na ubezpieczenie wypadkowe - stopa procentowa składki jest zróżnicowana, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Ważne: W przypadku przedsiębiorców składka chorobowa jest dobrowolna.

W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wymiar podstawy służący do obliczania składek jest prosty.

Trochę bardziej skomplikowanie to wygląda dla przedsiębiorców. W świetle przepisów ww. ustawy dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

W 2019 r. owo przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 4 765 zł. Od 2020 r. ma ona wzrosnąć aż do kwoty 5 227 zł, co oznacza również spory wzrost poziomu składek ZUS dla przedsiębiorców. Zapłacą oni, bowiem aż o 9,7 proc. więcej.

Obecnie składki na ZUS wynoszą zatem 974,65 zł. Od 2020 r. wzrosną zaś do kwoty 1 069,14 zł. Powyższe sumy nie uwzględniają składki zdrowotnej, gdyż będzie ona znana dopiero w styczniu przyszłego roku.

Z powyższych obliczeń wynika, że w przyszłym roku przedsiębiorcy za same ubezpieczenia społeczne zapłacą więcej aż 94,49 zł miesięcznie.