Wraz ze wzrostem w 2020 r. kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia pójdą w górę również składki na ZUS. To zła wiadomość dla przedsiębiorców, którzy zapłacą z tego tytułu więcej niż w 2019 r. W poniższym tekście przedstawiamy dokładne wyliczenia.

W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wymiar podstawy służący do obliczania składek jest prosty.

Trochę bardziej skomplikowanie to wygląda dla przedsiębiorców. W świetle przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887) dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Wiemy już ile przedsiębiorcy zapłacą w przyszłym roku z tytułu składek do ZUS:

Działalność gospodarcza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia
Prognozowane przeciętne wynagrodzenie 5227,00 zł
60 proc. przeciętnego wynagrodzenia 3136,20 zł
75 proc. przeciętnego wynagrodzenia 2019 3803,56 zł
Składka emerytalna (19,52 proc.) 612,19 zł 992,30 zł
Składka rentowa (8 proc.) 250,90 zł
Składka chorobowa (2,45 proc.) 76,84 zł
Składka wypadkowa (1,67 proc, do 31 marca 2020 r.) 52,37 zł
Bez dobrowolnego chorobowego 915,46 zł
Składka zdrowotna 2019 342,32 zł
Składka na Fundusz Pracy 76,84 zł
Suma składek US + NFZ + FP 1411,46 zł
Suma składek US + NFZ + FP bez chorobowego 1334,62 zł

Składki dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą

Działalność gospodarcza 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia
Minimalne wynagrodzenie 2600,00 zł
30 proc. minimalnego wynagrodzenia 780,00 zł
75 proc. przeciętnego wynagrodzenia 2019 3803,56 zł
Składka emerytalna (19,52 proc.) 152,26 zł 246,80 zł
Składka rentowa (8 proc.) 62,40 zł
Składka chorobowa (2,45 proc.) 19,11 zł
Składka wypadkowa (1,67 proc, do 31 marca 2020 r.) 13,03 zł
Bez dobrowolnego chorobowego 227,69 zł
Składka zdrowotna 2019 342,32 zł
Suma składek US + NFZ 589,12 zł
Suma składek US + NFZ bez chorobowego 570,01 zł