W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wymiar podstawy służący do obliczania składek jest prosty.

Trochę bardziej skomplikowanie to wygląda dla przedsiębiorców. W świetle przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887)  dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Wiemy już ile przedsiębiorcy zapłacą w przyszłym roku z tytułu składek do ZUS:

Działalność gospodarcza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie

5227,00 zł

60 proc. przeciętnego wynagrodzenia

3136,20 zł

75 proc. przeciętnego wynagrodzenia 2019

3803,56 zł

Składka emerytalna (19,52 proc.)

612,19 zł

992,30 zł

Składka rentowa (8 proc.)

250,90 zł

Składka chorobowa (2,45 proc.)

76,84 zł

Składka wypadkowa (1,67 proc, do 31 marca 2020 r.)

52,37 zł

Bez dobrowolnego chorobowego

915,46 zł

Składka zdrowotna 2019

342,32 zł

Składka na Fundusz Pracy

76,84 zł

Suma składek US + NFZ + FP

1411,46 zł

Suma składek US + NFZ + FP bez chorobowego

1334,62 zł

Składki dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą

Działalność gospodarcza 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie

2600,00 zł

30 proc. minimalnego wynagrodzenia

780,00 zł

75 proc. przeciętnego wynagrodzenia 2019

3803,56 zł

Składka emerytalna (19,52 proc.)

152,26 zł

246,80 zł

Składka rentowa (8 proc.)

62,40 zł

Składka chorobowa (2,45 proc.)

19,11 zł

Składka wypadkowa (1,67 proc, do 31 marca 2020 r.)

13,03 zł

Bez dobrowolnego chorobowego

227,69 zł

Składka zdrowotna 2019

342,32 zł

Suma składek US + NFZ

589,12 zł

Suma składek US + NFZ bez chorobowego

570,01 zł