Coraz więcej sędziów orzeka, że pozbawianie osób na emeryturze lub rencie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego narusza zasadę równego traktowania
Wyrok, który zapadł w lutym br. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) w Gorzowie Wielko polskim, zapoczątkował zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Świadczą o tym kolejne orzeczenia sądów, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), które przyjmują przedstawioną w orzeczeniu gorzowskiego WSA wykładnię przepisów korzystną dla opiekunów pobierających emeryturę lub rentę.

Różnicowanie jest bezpodstawne