Wysokość emerytury lub renty przesądzi o tym, czy osoba niepełnosprawna otrzyma obniżoną czy pełną kwotę świadczenia uzupełniającego.
Uzyskanie 500+ przez osoby niepełnosprawne będzie uzależnione nie tylko od tego, czy są one niezdolne do samodzielnej egzystencji, ale również od spełnienia kryterium dochodowego. Przy jego ustalaniu nie będą jednak brane pod uwagę zarobki osiągane przez taką osobę pochodzące np. z zatrudnienia czy umowy cywilnoprawnej, ale uzyskiwane przez nią świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych. Pod tym pojęciem kryją się różnego typu formy pomocy, których koszt jest pokrywany z budżetu państwa. Wprawdzie przepisy ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym nie wymieniają ich nazw, ale ich lista została przygotowana przez ZUS (można ją znaleźć na stronie internetowej zakładu). Liczy ona aż 64 pozycje, przy czym tymi najczęściej otrzymywanymi przez osoby ubiegające się o 500+ są emerytury i renty.

Wyłączenia