Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. To oznacza, że komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne nie będzie mógł na zaspokojenie roszczeń wierzycieli osoby niepełnosprawnej zająć kwoty przyznanego mu wsparcia.
Czy wniosek o świadczenie będzie można złożyć przez internet?
Tak