statystyki

Praca trudna, wymagająca, ryzykowna. Co musi wiedzieć pracownik i pracodawca?

autor: Dr Janusz Żołyński12.09.2019, 08:00; Aktualizacja: 12.09.2019, 13:06
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jego obowiązkiem jest nie tylko zapoznanie pracownika z ogólnymi przepisami i zasadami bhp, lecz także wskazanie na konkretne zagrożenia występujące na stanowisku, na którym będzie wykonywał swoje obowiązki.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jego obowiązkiem jest nie tylko zapoznanie pracownika z ogólnymi przepisami i zasadami bhp, lecz także wskazanie na konkretne zagrożenia występujące na stanowisku, na którym będzie wykonywał swoje obowiązki.źródło: ShutterStock

Specyficzne cechy dotyczące danego rodzaju zadań lub stanowisk mogą prowadzić do zwiększonej wypadkowości lub do powstania choroby zawodowej. Wówczas tym ważniejsze staje się zapewnienie pracownikowi przez pracodawcę właściwych warunków pracy

Praca świadczona przez człowieka nie ma jednakowego charakteru. Z tego względu prawo pracy nie traktuje każdej pracy tak samo. Dokonuje jej zróżnicowania, zarówno pod względem normowania, jak i wartościowania. W szczególności z uwagi na stopień jej uciążliwości, szkodliwości i niebezpieczeństwa związanego z jej wykonywaniem (zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym).

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jego obowiązkiem jest nie tylko zapoznanie pracownika z ogólnymi przepisami i zasadami bhp, lecz także wskazanie na konkretne zagrożenia występujące na stanowisku, na którym będzie wykonywał swoje obowiązki (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 17 maja 2012 r., sygn. akt III APa 7/12). Zatrudniającemu pracownika w warunkach niewątpliwie stwarzających zagrożenie dla zdrowia nie można przypisać, tylko na podstawie tej okoliczności, bezprawności zachowania (wyrok Sądu Najwyższego z 13 października 2004 r., sygn. akt II UK 452/03). Jednak zaniedbanie obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego stanowiska pracy uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy (wyrok SN z 14 grudnia 2000 r., sygn. akt II UKN 207/00). Z tego też względu obowiązany jest bezwzględnie chronić zdrowie i życie pracowników. Jest to przepis ius Mogens, co powoduje, że pracodawca (nawet za zgodą pracownika czy w porozumieniu ze związkami zawodowymi) nie może go w żaden sposób zawęzić czy uchylić (odstąpić od jego stosowania).

W terminologii z zakresu bhp występuje wielość pojęć, w tym m.in.: prace szczególnie szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne, szczególnie niebezpieczne, przy użyciu materiałów niebezpiecznych, w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, wykonywane przy udziale co najmniej dwóch pracowników. Pojęcia te mają różne znaczenie, gdyż nie zawsze są definiowane przez akty prawne. Z tego też względu przy ich stosowaniu napotykamy na istotne trudności interpretacyjne. Pomocne przy ich wyjaśnianiu są normy techniczne – należy jednak pamiętać, że nie są one powszechnie obowiązujące i nie są to normy pracy w rozumieniu art. 83 k.p. Zgodnie bowiem z art. 5 pkt 3 ustawy z 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483) są do dobrowolnego stosowania. Zatem także normy techniczne już nieobowiązujące mogą być pomocne przy wykładni konkretnych pojęć.

w warunkach niebezpiecznych

Praca w warunkach niebezpiecznych to praca wykonywana w kontakcie z czynnikami niebezpiecznymi. Zgodnie z poprzednio obowiązującą normą PN-Z-08052:1980 i aktualnie obowiązującą normą PN ISO 45001:208(E) czynnik niebezpieczny to taki, „którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu”. Dlatego należy uznać, że w odróżnieniu od czynnika szkodliwego czy uciążliwego jego działanie jest natychmiastowe.

Czynnikami niebezpiecznymi będą niewątpliwie takie czynniki mechaniczne jak wystające lub pozostające w ruchu części maszyny czy urządzeń, śliskie powierzchnie, powierzchnie położone powyżej lub poniżej poziomu odniesienia, z których można spaść lub na których można zostać zasypanym, ostre krawędzie czy wystające elementy. Czynnikiem niebezpiecznym będzie też używanie prądu elektrycznego czy gazu. Zaliczyć do nich należy także niewątpliwie wszelkie oddziaływanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych. Obecnie problematykę tę reguluje rozporządzenie z 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 1286). Wprowadza ono następujące pojęcia: najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS), najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) oraz najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP).


Pozostało 85% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Komentarze (1)

  • Inspektor Pracy(2019-09-12 18:42) Zgłoś naruszenie 10

    a te najwyższe są tak wysokie że duzo nizsze zabijają lub kaleczą np hałas. Ponadto watpliwości budzi sposó realizacji pomiarów.

    Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane