- Zwracam uwagę, że w tym roku sfinansowaliśmy wypłatę 13. emerytury bez zaciągania z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań - Gertruda Uścińska, prezes ZUS.Można już składać wnioski o świadczenie 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Ma ono bazować na systemie orzecznictwa, który od dawna jest krytykowany i ciągle mówi się o potrzebie zmian. Czy wprowadzenia tego świadczenia nie powinna poprzedzić reforma systemowa?