Nagroda jubileuszowa, która ma postać rzeczową, również korzysta ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne – uznał ZUS.
Sprawa dotyczyła firmy, która planuje wprowadzenie dla swoich pracowników dodatkowego świadczenia kwalifikowanego jako przychód. Chodzi o nagrody jubileuszowe za staż pracy.
Przedsiębiorca zamierza określić częstotliwość ich przyznawania i formę poprzez dodanie do regulaminu wynagradzania postanowień w tym zakresie.
Zgodnie z nimi nagrody jubileuszowe mają przysługiwać pracownikowi co 5 lat, a osoba zatrudniona będzie mogła samodzielnie wybrać konkretną rzecz z katalogu udostępnionego przez firmę, do określonej maksymalnej wartości.
W związku z tym przedsiębiorca zapytał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy nagrody jubileuszowe przyznawane w zaprezentowanym kształcie będą wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Zgodnie bowiem z par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949) nie stanowią jej przychody z tytułu nagrody jubileuszowej, jeżeli według zasad określających warunki jej przyznawania przysługuje ona pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.
Żaden obowiązujący akt prawny nie opisuje formy, w jakiej może być przyznana nagroda jubileuszowa. Stąd wzięły się wątpliwości firmy, które stały się podstawą wniosku.
ZUS uznał, że wartość nagród jubileuszowych (nawet w formie rzeczowej) nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Organ rentowy wskazał, że decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń pieniężnych z obowiązku opłacania składek ma periodyczne (nie częstsze niż co 5 lat) nabywanie przez pracownika uprawnienia do nagrody jubileuszowej.
Natomiast jeżeli chodzi o formę, to zaproponowany przez przedsiębiorcę sposób jej przekazywania (rzeczowa) również korzysta ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne.
Decyzja ZUS z 5 września 2019 r. (WPI/200000/43/840/2019)