Zasadnicze pytanie brzmi: co z drugą ratą odpisu na zfśs? I co zrobić ze zgromadzonymi w nim środkami? Ile osób, tyle poglądów. I – co ciekawe – każdy z nich może być prawidłowy.
Jeszcze przez trzy miesiące – do 31 sierpnia 2019 r. – w systemie oświaty funkcjonują samodzielne gimnazja, które po tej dacie ulegną likwidacji i nie zostaną włączone do innych szkół ani przekształcone w inne placówki. Wraz z ich wygaszeniem rozwiązaniu muszą ulec również funkcjonujące w nich zakładowe fundusze świadczeń socjalnych. Co zrobić ze zgromadzonymi tam pieniędzmi? Większość gimnazjów zamierza po prostu wydać całość środków przed zakończeniem roku budżetowego. Ciekawsze jest jednak to, jak wygaszane z końcem sierpnia placówki podchodzą do kwestii wpłaty drugiej transzy na zfśs – zgodnie bowiem z przepisami środki z tej transzy powinny być przekazane na rachunek funduszu do 30 września. W praktyce niektóre placówki naliczają odpisy za cały 2019 r. i wcześniej przekazują całość środków do zfśs, inne dokonują naliczeń na zasadzie proporcjonalności. Ale są i takie, według których druga rata ich po prostu nie dotyczy. [ramka] Przepisy wprowadzające reformę edukacji milczą na ten temat. A eksperci? Są podzieleni, która metoda jest prawidłowa.
Tak to wygląda w praktyce
W Białymstoku w tym roku zostanie zlikwidowane jedno gimnazjum, przy czym środki na funkcjonujący w nim zfśs będą – jak deklarują władze miasta – naliczone proporcjonalnie. – Według naszej interpretacji przepisów likwidowane gimnazjum dokonuje naliczenia odpisu na zfśs proporcjonalnie do czasu funkcjonowania, tj. za osiem miesięcy. Dokonany odpis zostanie w 100 proc. wykorzystany przez gimnazjum – podaje Kamila Bogacewicz z białostockiego magistratu. – Gimnazjum to otrzyma środki niezbędne do wykorzystania naliczonego odpisu na zfśs w terminie umożliwiającym ich wydatkowanie – dodaje.
– Wygaszane gimnazja wykorzystują fundusz naliczony i rozliczony do 31 sierpnia 2019 r. A data przekazania drugiej transzy do 30 września dotyczy placówek oświatowych, które nie są likwidowane, wygaszane w trakcie roku budżetowego – przekonuje natomiast Tomasz Sanecki z Urzędu Miasta w Bytomiu. Podobnego zdania jest także Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta w Lublinie. – Szkół wygaszanych nie obowiązuje termin 30 września – stwierdza.
Natomiast Anna Jamrozik, główny księgowy z Urzędu Gminy w Nysie, przekonuje, że nic nie stoi na przeszkodzie, by w przypadku wygaszanych w tym roku gimnazjów drugą transzę pieniędzy przekazać wcześniej, a rozliczyć środki zfśs do 31 sierpnia 2019 r. Takie podejście prezentuje również gmina Kolno, która, podobnie jak Białystok, w tym roku wygasza jedną placówkę. – Środki finansowe na jego zfśs przysługujące za cały rok kalendarzowy zostały przekazane do końca maja. Placówka wykorzysta je do końca sierpnia – wskazuje Ewa Okurowska, zastępca naczelnika wydziału organizacyjnego i spraw obywatelskich Urzędu Miasta Kolno.
– Do 31 maja br. na rachunek bankowy zfśs wszystkich jednostek oświatowych trafiła pierwsza transza odpisów. Nasze miasto przekazało już 87 proc. środków – informuje z kolei Maja Wysocka z Urzędu Miasta we Wrocławiu. Dodaje przy tym, że w sierpniu tego roku – po zebraniu informacji z likwidowanych gimnazjów o przeciętnej liczbie zatrudnionych – nastąpi ponowne przeliczenie odpisu za okres od I–VIII br. i przekazana zostanie, jeśli to będzie konieczne, druga transza odpisu do likwidowanych gimnazjów.