Po wdrożeniu RODO nie jest pewne, kto ma składać oświadczenia dotyczące członków rodziny pracownika ubiegającego się np. o zapomogę. Nie ma też jednomyślności co do podstaw ich przetwarzania.
Zmiany, które od 4 maja wprowadziła ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (Dz.U. poz. 730), objęły także przepisy o funduszu socjalnym. Na mocy tej nowelizacji wprowadzono nowy art. 8 ust. 1a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (z 4 marca 1994 r., t.j. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.), zgodnie z którym udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu w celu przyznania ulgowej usługi, świadczenia bądź dopłaty z ZFŚS, następuje w formie oświadczenia. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że pracodawcy powinni być zadowoleni. Wreszcie wiadomo, na jakiej podstawie pracownicy korzystający z funduszu powinni przekazywać im dane osobowe. Bo co do tego były wątpliwości, zwłaszcza po 25 maja 2018 r., gdy zaczęliśmy stosować RODO. Okazuje się jednak, że kłopotliwy jest już sam charakter oświadczenia, o którym mowa w ww. przepisie. – Ustawodawca przesądził w nim, że przetwarzanie danych osobowych osoby uprawnionej odbywa się na podstawie oświadczenia, czyli na podstawie zgody – stwierdza Anna Hoffman, radca prawny z Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy.
Inaczej widzi to jednak Łukasz Chruściel, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski Paruch kierujący biurem w Katowicach. – Dzięki ostatnim zmianom nie ma już wątpliwości, że zgoda nie jest podstawą do przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to zarówno danych pracownika, jak i danych dotyczących członków jego rodziny – przekonuje. Ekspert dodaje, że obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie sytuacji socjalnej pracownika jako osoby uprawnionej, a do tego konieczne jest podanie przez pracownika danych dotyczących jego samego oraz członków jego rodziny. – Zgoda musi być dobrowolna i można ją w każdym momencie wycofać. Oparcie więc przetwarzania na tej podstawie niejednokrotnie mogłoby uniemożliwiać realizację obowiązku pracodawcy. Dlatego zgoda jest zbędna, a ewentualne jej pobieranie powodowałoby jedynie dalsze komplikacje – przekonuje.