1 lipca wchodzą w życie Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Na początek obejmą duże firmy, zatrudniające minimum 250 osób. Sprawdź, kogo ten projekt oszczędzania nie dotyczy.

PPK nie obejmuje:

1. Studentów do 26. roku życia zatrudnionych na umowie zleceniu.

Dlaczego? Ponieważ od ich wynagrodzenia nie są potrącane składki emerytalne i rentowe.

2. Osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

To oczywiste, że absurdalnym byłoby odprowadzanie składek zarówno jako pracownik, jak i pracodawca.

3. Osób powyżej 70. roku życia. Nawet na własny wniosek.

4. Firm, które prowadzą pracowniczy program emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia, i jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym.

5. Czy pracownik w innych przypadkach może nie przystąpić do PPK?

Tak. Uczestnictwo w systemie PPK jest dobrowolne. Pracownik będzie więc mógł w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w systemie i z przekazywania wpłat do PPK. Będzie musiał w związku z tym podpisać odpowiednie oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Co 4 lata pracodawca będzie go informował o ponownym wpisaniu go do PPK.