Środki gromadzone przez pracownika na indywidualnym koncie będą wypłacane po ukończeniu 60. roku życia. Są jednak sytuacje, gdy będzie można dokonać zwrotu środków przed tym terminem. SPRAWDŹ KIEDY TO MOŻLIWE
1. Wypłata środków z konta PPK po 60. roku życia

Wypłata z PPK w podstawowym trybie nie zawsze będzie powiązana z faktycznym przejściem na emeryturę. Po rozpoczęciu wypłat po ukończeniu 60 lat na konto uczestnika nie będą już dokonywane żadne wpłaty – ani z jego strony, ani ze strony podmiotu zatrudniającego. Także wtedy, gdy uczestnik PPK nadal będzie pracownikiem lub zleceniobiorcą. W takiej sytuacji na jego konto nie będą również przekazywane dopłaty roczne z Funduszu Pracy.

Po złożeniu wniosku do PPK, uczestnik systemu będzie mógł jednorazowo wypłacić jedynie 25 proc. swoich oszczędności.

Reklama

Pozostałe 75 proc. wypłacane będzie w co najmniej 120 ratach miesięcznych (czyli przez 10 lat).

WAŻNE: Uczestnik systemu może zawnioskować o zmniejszenie liczby rat, jednak wówczas będzie musiał zapłacić zryczałtowany 19-proc. podatek dochodowy od kwoty wypłaty przekraczającej 25 proc. wartości aktywów zgromadzonych w PPK.

2. Wypłata środków z konta PPK przed 60. rokiem życia

Pracownik może w dowolnym momencie dokonać zwrotu środków zgromadzonych w PPK, ale musi pamiętać, że otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

  • podatek od zysków kapitałowych
  • 30 proc. wartości wpłat po stronie pracodawcy (pobrane 30 proc. zapisywane jest pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS)
  • środki pochodzące z dopłat od państwa
  • PPK 2019 a śmierć pracownika. Co stanie się ze zgromadzonymi środkami

Ponadto ustawa przewiduje szczególne sytuacje życiowe, w których zgromadzone oszczędności będzie można wypłacić przed 60. rokiem życia:

  • w sytuacji poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu)
  • w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45. rokiem życia (do 100 % środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).