Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności mogą od dziś na dokumencie wydawanym osobie z dysfunkcją zdrowotną ponownie wskazywać, że jej przyczyną jest choroba psychiczna.
Prawa do umieszczania symbolu 02-P, który jest oznaczeniem wspomnianego schorzenia, zespoły nie miały od 27 czerwca br., kiedy to wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt SK 19/17). Sędziowie uznali w nim za niezgodne z ustawą zasadniczą par. 13 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1110 ze zm.). Dawał on podstawę do umieszczania informacji o chorobie psychicznej na orzeczeniu.
Teraz będzie to znów możliwe dzięki ustawie z 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. poz. 1925). Jednym z jej elementów jest nowelizacja art. 6b ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), do którego przeniesione zostały dotychczasowe rozwiązania zawarte w rozporządzeniu. Jego nowe brzmienie przewiduje więc, że obligatoryjnym elementem orzeczenia potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną są nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności, w tym ten oznaczający chorobę psychiczną.
Reklama
Co ważne w art. 5 ustawy z 13 września br. znalazły się też przepisy przejściowe, które dotyczą okresu między 27 czerwca, a 22 października tego roku i sytuacji, gdy w tym czasie pracownikowi z chorobą psychiczną wygasła ważność dotychczasowego orzeczenia i otrzymał nowy dokument bez symbolu 02-P. Teraz będzie mógł zwrócić się do powiatowego zespołu o wydanie zaświadczenia, potwierdzającego, że podstawą zaliczenia go do danego stopnia dysfunkcji zdrowotnej była choroba psychiczna. Dzięki temu jego pracodawca będzie mógł np. otrzymać podwyższone dofinansowanie do jego wynagrodzenia za wcześniejsze miesiące.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 23 października br.