Fikcyjne zatrudnianie osób niepełnosprawnych, fałszowanie orzeczeń o niepełnosprawności i oświadczeń przez pracodawców - to nieprawidłowości, które stwierdziła NIK w swojej ostatniej kontroli.

W związku z tym, że w ostatnich latach weszło w życie kilka ważnych zmian związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy pracodawcy spełniali warunki do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń, czy właściciele zakładów pracy chronionej prawidłowo gromadzili środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i w jaki sposób je wydawali. A także, jak PFRON przeciwdziałał nieprawidłowościom w tym zakresie. Kontrolą objęto Fundusz i 17 pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie w okresie 2014–2016.

Nieoczekiwane zmiany stopnia