Ponad 3,3 mld zł wyda w przyszłym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi.Taka kwota została zapisana w planie finansowym funduszu na 2019 r., który jest częścią projektu ustawy budżetowej. Łącznie wyda on 5,53 mld zł, co oznacza, że jego budżet będzie wyższy od tegorocznego o 500 tys. zł. Jak co roku PFRON najwięcej środków przeznaczy właśnie na wypłatę dopłat do pensji. O ile w tym roku zarezerwowanych jest na ten cel 3,15 mld zł, to w 2019 r. będzie to 3,32 mld zł.
– Wzrost wydatków związany jest z tym, że rośnie liczba niepełnosprawnych pracowników, do których wynagrodzeń dopłaca PFRON – mówi Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Drugą najwyższą pozycją w budżecie funduszu są środki na tzw. przelewy redystrybucyjne. Chodzi o pieniądze przekazywane samorządom powiatowym i wojewódzkim na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, m.in. dopłaty do sprzętu, turnusów czy likwidacji barier architektonicznych oraz na pokrycie kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (WTZ) oraz pracownika w zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ). W tym przypadku również nastąpi wzrost wydatków. Samorządy otrzymają bowiem w przyszłym roku ponad 1,04 mld zł. W tej puli uwzględniona została podwyżka dotacji, jaką mają otrzymywać WTZ oraz ZAZ w 2019 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 26 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. poz. 1266).
Ponadto w przyszłym roku zabezpieczona została wyższa kwota, jaką rada nadzorcza funduszu będzie mogła przeznaczyć na realizację swoich programów, m.in. Absolwent, Praca-Integracja czy Stabilne zatrudnienie. Będzie to 248,56 mln zł, podczas gdy w br. jest to 118,48 mln zł. Natomiast bez zmian pozostanie wysokość środków na zadania zlecane przez PFRON organizacjom pozarządowym – będzie to 247 mln zł.
Kolejną istotną pozycję w budżecie funduszu stanowi refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, jaka przysługuje osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą oraz rolnikom. PFRON ma wydać na tę formę wsparcia 106,92 mln zł – w porównaniu do 2018 r. będzie to więcej o 4 mln zł.
Wyższe wydatki mają być pokryte dzięki wzrostowi przychodów do PFRON. Będą one wynosić 5,4 mld zł (4,89 mld zł w br.). Najważniejszą ich częścią będą pieniądze pochodzące z wpłat od firm, które nie zatrudniają niepełnosprawnych pracowników. W 2019 r. mają oni wpłacić do funduszu 4,3 mld zł, czyli o ponad 300 mln zł więcej niż w tym roku.
– Wysokość wpłat na PFRON zależy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, a to cały czas rośnie. Poza tym na przychody funduszu wpływa dobra sytuacja na rynku pracy – podkreśla Krzysztof Kosiński.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy