Przedsiębiorca, który po dwóch latach zaczyna opłacać składki do ZUS w pełnej wysokości, musi pamiętać o dopełnieniu formalności w Zakładzie.

Kto może skorzystać z małego ZUS? Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą opłacają składki do ZUS na preferencyjnych zasadach. Ulga dla małych firm w opłacaniu składek ZUS przysługuje przedsiębiorcy, który wcześniej w okresie ostatnich 5 lat nie prowadził innej działalności gospodarczej i nie współpracował z firmą na podstawie umowy o pracę w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym - dopuszczalna jest współpraca na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło.

Opłacanie składek do ZUS na preferencyjnych zasadach trwa przez pełne 24 miesiące od momentu rozpoczęcia działalności. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność w połowie miesiąca, to ten pierwszy niepełny miesiąc także wlicza się do okresu małego ZUS. Przykładowo: przedsiębiorca rozpoczynający działalność od 15 sierpnia 2018 roku, może korzystać z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS do 31 sierpnia 2019 roku, a pełne składki zacznie opłacać od września 2019 roku.

Wysokość małego ZUS w 2018 roku. Podstawa wymiaru, od jakiej liczony jest mały ZUS jest ustalana w oparciu o 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto. Podstawa dla małego ZUS wynosi więc 630 zł, a same składki:

  • składka emerytalna (19,52 proc.) - 122,98 zł,
  • składka rentowa (8 proc.) - 50,40 zł,
  • składka chorobowa (2,45 proc.) - 15,44 zł,
  • składka wypadkowa (1,8 proc. dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) - 11,34 zł,

Przedsiębiorcy opłacający ZUS na preferencyjnych zasadach są zwolnieni ze składki na Fundusz Pracy. Łączna składka miesięczna w 2018 r. wynosi więc 200,16 zł.

Ile wynoszą minimalne składki dla pozostałych przedsiębiorców, przeczytasz tutaj>>

Mniejsze składki przy małym ZUS od 2019 roku. Od 2019 roku składki dla drobnych przedsiębiorców ulegną jednak zmniejszeniu proporcjonalnie do przychodu - to skutek ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. W efekcie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekroczą 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. wynosi ono 2100 zł, więc jest to 5250 zł), będą mogły płacić niższe, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne.

Przedsiębiorca będzie mógł korzystać z nowych rozwiązań przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności.

Jak przejść z małego na duży ZUS? Nawet po zmianie przepisów, przedsiębiorca będzie musiał pamiętać, że przejście z małego na pełny ZUS nie następuje automatycznie. ZUS nie ma też obowiązku informowania o zakończeniu trwania okresu preferencyjnego w opłacaniu należności.

Przede wszystkim, w terminie 7 dni od utraty prawa do preferencyjnych składek przedsiębiorca powinien złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych druk ZUS ZWUA, który zapewnia wyrejestrowanie płatnika składek. Właściciel firmy powinien wskazać na druku termin zakończenia płacenia niższych składek, wpisując kod ubezpieczenia 05 70 00 (oznaczający preferencyjną wysokość składek).

Jednocześnie, płatnik ma 7 dni na zarejestrowanie się w ZUS poprzez złożenie formularza ZUS ZUA, w którym należy wskazać termin, od którego rozpoczyna się opłacanie składek w pełnej wysokości. Ile wynoszą te składki, przeczytasz tutaj>> - chodzi o kod ubezpieczenia 05 10 00 (oznaczający składki ZUS w standardowej wysokości).

Wreszcie przedsiębiorca ma obowiązek złożyć deklarację ZUS DRA za pierwszy miesiąc opłacania pełnych składek. Na jej podstawie ZUS wyliczy podstawę do wyliczenia składek. Powinna być więc złożona najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników - do 15 dnia następnego miesiąca.