Od 2019 roku wzrośnie płaca minimalna, a wraz z nią preferencyjne składki ZUS odprowadzane przez nowych przedsiębiorców.

Zgodnie z przyjętą przez rząd propozycją, wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie z dotychczasowych 2100 zł do poziomu 2220 zł>>. Najniższa pensja wzrośnie więc 5,7 proc. i o tyle wzrosną również ulgowe składki ZUS dla nowych firm.

Zobacz, ile wyniosą składki ZUS w 2019 roku dla pozostałych przedsiębiorców>>

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą opłacają składki do ZUS na preferencyjnych zasadach. Minimalna podstawa wymiaru jest w tym wypadku ustalana w oparciu o 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę - w 2018 roku podstawa dla małego ZUS wynosiła więc 630 zł. Od stycznia 2019 r. podstawa wymiaru wzrośnie do kwoty 666 zł, a same składki:

  • składka emerytalna (19,52 proc.) - 130 zł, czyli wzrost o 7,02 zł, bo w 2018 roku wynosił 122,98 zł,
  • składka rentowa (8 proc.) - 53,28 zł, czyli wzrost o 2,88 zł, bo w 2018 roku wynosił 50,40 zł,
  • składka chorobowa (2,45 proc.) - 16,32 zł, czyli wzrost o 0,88 zł, bo w 2018 roku wynosił 15,44 zł,
  • składka wypadkowa (1,8 proc. dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) - 11,98 zł, czyli wzrost o 0,64 zł, bo w 2018 roku wynosi 11,34 zł.

Przedsiębiorcy opłacający ZUS na preferencyjnych zasadach są zwolnieni ze składki na Fundusz Pracy.

Łączna składka miesięczna w 2019 r. wyniesie więc 211,58 zł, co oznacza wzrost o 11,42 zł wobec 200,16 zł w 2018 roku.

Składka zdrowotna. Składka zdrowotna wynosi natomiast 9 proc. podstawy wymiaru, wyliczanej na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2017 roku, publikowanego przez GUS. W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4739,91 zł, a podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75 proc. tej sumy, czyli kwota 3 554,93 zł. W efekcie składka zdrowotne wynosi w 2018 roku 319,94 zł.

Wskaźnik, który służy do wyliczenia składki zdrowotnej zostanie ogłoszony dopiero w styczniu 2019 roku, ale na pewno nie będzie on niższy niż tym roku, a zapewne - porównując z poprzednimi latami - wyższy o około 30 zł. W efekcie składki do ZUS opłacane przez nowego przedsiębiorcę wyniosą około 550 zł.