Związkowcy chcą, aby ograniczenia sprzedaży obowiązywały od godziny 22 w sobotę do 5 rano w poniedziałek. Pracodawcy – doprecyzowania niejasnych wyjątków.
W czerwcu ma być dokonany pierwszy przegląd przepisów limitujących handel w niedziele (weszły w życie 1 marca 2018 r.). Przesądzona wydaje się nowelizacja ograniczająca lub doprecyzowująca możliwość prowadzenia sprzedaży przez placówki pocztowe. Propozycji zmiany obowiązujących przepisów jest jednak znacznie więcej. Związkowcy postulują m.in. wydłużenie czasu obowiązywania ograniczeń i objęcie nimi handlu internetowego oraz surowsze karanie za obchodzenie prawa. Pracodawcy chcą z kolei, aby zasady ograniczenia handlu były jasne i nie powodowały wątpliwości interpretacyjnych.
Na pocztę