Firma, która wynajmuje pomieszczenia i część z nich podnajmuje innemu przedsiębiorstwu, może mu wystawić informację o wysokości obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Takie działanie ma bowiem charakter usługi własnej.
Tak wynika z wyjaśnienia przekazanego przez fundusz Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON). Dotyczyło ono interpretacji art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).
Zgodnie z tym przepisem firma, która nie ma 6 proc. wskaźnika niepełnosprawnych pracowników, jest zobowiązana do miesięcznych wpłat na rzecz PFRON, ale może obniżyć ich wysokość, jeśli kupi produkcję lub usługi od pracodawcy, który spełnia kryteria do przyznawania obniżeń. Produkcja lub usługa musi być odpowiednio wytworzona lub świadczona przez ten podmiot.
W tym przypadku pracodawca wynajmował pomieszczenia, a następnie część powierzchni podnajmował innej firmie, która poprzez taką kooperację chciała skorzystać z możliwości uzyskania ulgi. Sprzedający nie był jednak pewny, czy taka usługa może być uznana za własną i w związku z tym czy może takiemu klientowi wystawić druk INF-U.
PFRON wyjaśnił, że jeśli pracodawcy świadczy własną usługę podnajmu, w ramach umowy zawartej z nabywcą, to należy przyjąć, że spełnione zostały wymogi wynikające z art. 22 ustawy o rehabilitacji. Istotne jest, aby rozliczenie między stronami kooperacji, czyli firmą udzielającą obniżenia a tą podnajmującą pomieszczenia, odbywało się na podstawie zawartej między nimi umowy. Nie może to więc być refakturowana umowa najmu podpisana między tym pracodawcą a właścicielem nieruchomości.