Dzięki zmianom w ulgach na PFRON do jego budżetu wpływa od pracodawców o 15–20 mln zł miesięcznie więcej. Wzrosła też liczba pracowników, na których wypłacane są dofinansowania do wynagrodzeń - mówi w wywiadzie dla DGP Robert Kwiatkowski, prezes PFRON.
28 kwietnia br. ruszył konkurs w ramach nowego pilotażowego programu PFRON „Absolwent”. Jaka forma wsparcia osób niepełnosprawnych jest w nim przewidziana?
Program „Absolwent” kierujemy do osób kończących studia, znajdujących się na ostatnim roku nauki. Stworzyliśmy go na bazie prowadzonych przez PFRON badań dotyczących losów absolwentów. Wynika z nich jednoznacznie, że studiowanie to ważny element rehabilitacji społecznej i zawodowej, dający szansę integracji ze środowiskiem. Jednocześnie tylko ok. 10 proc. osób niepełnosprawnych studiuje wyłącznie po to, by mieć zajęcie, co oznacza, że zdecydowana większość chce znajdować pracę i trzeba im w tym pomóc. Okazuje się, że do najczęściej zgłaszanych przez absolwentów problemów należy zdobywanie odpowiednich kwalifikacji, uprawnień i starty w konkursach. Aby przezwyciężać te bariery, powstał program „Absolwent”. Obecnie prowadzimy rozmowy z uczelniami, ich pełnomocnikami ds. osób niepełnosprawnych i liczymy, że będą chciały uczestniczyć w konkursie i składać wnioski. Mają na to czas do 30 czerwca. Zgodnie z założeniami programu w pierwszym roku jego obowiązywania wsparciem polegającym m.in. na planowaniu i wdrażaniu indywidualnych ścieżek rozwoju kariery zawodowej będzie objętych ok. 1000 osób.