Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, która przysługuje rodzicom oraz opiekunom prawnym i faktycznym dziecka. Jednak 1000 złotych zostanie przyznane tylko wtedy, gdy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczył 1922 zł netto w poprzednim roku kalendarzowym.

Ponadto, aby otrzymać zapomogę, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu - odpowiednie zaświadczenie wystawia lekarz lub położna pod koniec ciąży. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które przysposobiły dziecko oraz jego opiekunowie.

Wniosek o przyznanie becikowego należy złożyć do momentu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. W przypadku opiekunów prawnych/faktycznych lub rodziców adopcyjnych jest to dopuszczalne do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jednak nie później niż 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką.

Pisemny wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Do wniosku należy dołączyć, oprócz zaświadczenia lekarskiego , akt urodzenia dziecka, ksero dowodu osobistego oraz oświadczenie obojga rodziców, że becikowe na dziecko nie zostało pobrane już wcześniej. Od stycznia 2017 rodzice/opiekunowie, którzy mają lub założą profil zaufany, mogą już składać e-wnioski o becikowe - więcej na ten temat czytaj tutaj>>

Jeżeli wniosek o kosiniakowe wpłynął do 10. dnia miesiąca, pieniądze zostaną wypłacone do końca danego miesiąca - jeśli wniosek rodzice/opiekunowie złożą po 10., świadczenie jest wypłacane do końca następnego miesiąca.