Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zachęca samorządy do tworzenia lokalnych programów wspierających rodzinę. Podczas konferencji prasowej w Gorzowie Wlkp. powiedziała, że będzie takie praktyki promowała.

„Samorządy odrywają niezwykle ważną, istotną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych i centrale propozycje programów i projekty ustaw tu w samorządzie są wykonywane, realizowane i bez dobrej współpracy z samorządami trudno byłoby rozwiązać te problemy społeczne” – powiedziała minister Rafalska podczas sobotniej konferencji prasowej w swoim biurze poselskim Gorzowie Wlkp.

Dodała, że pierwszy rok realizacji Programu Rodzina 500 Plus to dobry czas na budowanie lokalnych, gminnych programów rodzinnych, tworzących dobry klimat wokół rodziny.

„Samorządy podejmują na rzecz rodzin wiele działań. Natomiast te działania są rozproszone. Gdyby udało się to skumulować, przyjąć w formie uchwały, przeprowadzić, pokazać taką spójną politykę informacyjną, to myślę, że efekty byłyby o wiele większe niż wtedy, gdy podejmujemy incydentalne działania. Na pewno takie programy będę promować, takim przykładem jest Nysa, w której są rozwiązania prorodzinne” - mówiła minister.

W przyszłym roku na realizację Programu Rodzina 500 Plus rząd wyda ponad 23 mld zł. Pieniądze na ten cel w formie dotacji będą przekazywane samorządom i ujmowane w ich budżetach na 2017 r. Według Rafalskiej to kolejny pozytywny efekt programu.

„Rosną budżety samorządów, bo miliony zł (z Programu 500 Plus – PAP) to są te pieniądze, które zwiększają budżety wielu gmin, dzięki czemu ich zdolności kredytowe wzrastają, mają dzisiaj większe środki. Te pieniądze trafiają do lokalnych sklepów i nikt dzisiaj też nie zakwestionuje, że mają swój udział we wzroście gospodarczym, bo rośnie też konsumpcja. Trzeba było na ten efekt trochę poczekać, on był odczuwalny w trzecim kwartale, ale w największym stopniu będzie odczuwalny w ostatnim kwartale” – mówiła Rafalska.

Podczas konferencji minister była pytana o zabezpieczenie środków na wypłaty z Programu 500 Plus. Po raz kolejny zapewniła, że pieniędzy na ten cel nie zabraknie. Podkreśliła, że warunkiem uzyskania poprawy dzietności w polskich rodzinach musi być trwałość finansowania i pewność długofalowości Programu Rodzina 500 Plus.

„Jeśli będzie takie przekonanie, że ten Program jest na chwilę, to nie będzie tych odpowiedzialnych decyzji, które podejmują rodziny, o tym, żeby rodzina to nie był model 2 + 1 tylko 2 + 2. Stąd bardzo mi zależy na tym, żeby upewnić Polaków w tym, że rząd zagwarantuje i gwarantuje – to jest nasz problem – znalezienia i zabezpieczenia środków finansowych na ten program” – mówiła minister.

„Wydane są decyzje. To są prawie obowiązujące wydatki. Wydatki o charakterze obowiązkowym, wydatki o charakterze obligatoryjnym, nie ma tu dowolności w finansowaniu. Te pieniądze po prostu będą i te pieniądze są i proszę też w okresie przedświątecznym nie niepokoić polskich rodzin, które na pewno liczą na te wypłaty w okresie świątecznym, bo być może tegoroczne święta w związku z tymi świadczeniami będą trochę bogatsze” – dodała Rafalska.

Podczas sobotniej konferencji minister Rafalskiej towarzyszyli: przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Sebastian Pieńkowski i przewodniczący Klubu Radnych PiS w tejże radzie Paweł Ludniewski. Poinformowali oni o przygotowaniu Gorzowskiego Programu Karty Seniora. Projekt uchwały w tej sprawie ma znaleźć się w porządku obrad na najbliższej sesji rady miasta.

„Głównym założeniem projektu jest stworzenie dokumentu uprawniającego do korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez miasto Gorzów Wlkp. oraz partnerów, którzy przystąpili do programu Karta Seniora” – powiedział Ludniewski.

Dodał, że projekt powstał, gdyż w Gorzowie żyje blisko 30 tys. seniorów, co stanowi 21 proc. ogólnej liczby mieszkańców, a dane dotyczące procesu starzenia się społeczeństwa wskazują, że jest potrzeba podjęcia działań na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Do korzystania z Karty Seniora będą uprawnione w Gorzowie Wlkp. osoby w wieku 60 lat i starsze.

„Liczymy na to, że co najmniej te rzeczy, które są w Karcie Dużej Rodziny również znajdą się w Karcie Seniora, w więc m.in. bezpłatne przejazdy środkami MZK w weekendy oraz inne bonusy, oraz liczymy na to, że ta Karta będzie coraz bardziej atrakcyjna dla gorzowian, którzy skończyli 60 lat” – mówił Pieńkowski.

Pieńkowski dodał, że liczy na to, że cała Rada poprze ten projekt, gdyż jak przekonywał, jest on bardzo pomocy dla tej grupy społecznej, a nie generuje większych kosztów dla samego samorządu.