statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 15 września 2016

autor: Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Marcin Nagórek15.09.2016, 10:23; Aktualizacja: 15.09.2016, 10:35
ZUS

Kiedy ZUS odblokuje zajęty rachunek bankowy dłużnika?źródło: ShutterStock

Jakie składki trzeba odprowadzić od umowy o dzieło i zlecenia zawartych z tą samą osobą

Jakim ubezpieczeniom na urlopie wychowawczym podlega osoba pobierająca rentę socjalną

Kiedy ZUS odblokuje zajęty rachunek bankowy dłużnika

Czy stypendium finansowane ze środków Unii Europejskiej jest oskładkowane

Prowadzę firmę usługową i handlową. Zatrudniam na umowę o dzieło osobę, która tworzy i tłumaczy na język niemiecki oferty handlowe dla konkretnych firm. Osoba ta ma również doświadczenie w księgowości i chciałem ją zatrudnić na umowę-zlecenie. Czy takie połączenie umów oznacza obowiązek składkowy wobec ZUS z obu umów? Słyszałem, że tak właśnie jest, gdy podpisuje się kilka umów z tą samą osobą.

Nie, taki obowiązek nie powstanie. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane są w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Ustawodawca określił zamknięty katalog osób, które obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Wśród nich wymieniono m.in. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące. Nie wymieniono jednak osób świadczących pracę w oparciu o umowę o dzieło, co prowadzi do wniosku, że ubezpieczeniom nie podlegają. Odrębną kwestią pozostaje, czy stosunek prawny łączący taką osobę z firmą ma rzeczywiście charakter umowy o dzieło, a nie np. umowy o pracę.

Z opisanej sytuacji wynika, że przedsiębiorca chce zatrudnić osobę, która już wykonuje dla niego określone zadania, dodatkowo do wykonywania innej pracy na jego rzecz, w tym przypadku pracy w księgowości. Zatem przedmiotem umowy-zlecenia byłby odmienny zakres czynności niż przy umowach o dzieło. Należy zwrócić uwagę na art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. Tam ustawodawca określił, że „za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy”. Na tym tle zrodziły się też wątpliwości przedsiębiorcy. Jednak podkreślenia wymaga, że przepis nie ma zastosowania do opisanej sytuacji, w której przedsiębiorca chce zawrzeć oprócz umów o dzieło dodatkową umowę-zlecenie. Osoba, która będzie wykonywała pracę w oparciu o te umowy, nie pozostaje bowiem w stosunku pracy, a tym samym nie będzie możliwe zastosowanie tego przepisu.

Warto jednak zaznaczyć, że teoretycznie jest możliwe, aby ZUS zakwestionował faktyczną podstawę świadczenia pracy, czyli np. ustalił, że zamiast umowy o dzieło strony są związane zleceniem. Co istotne, z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy systemowej wynika, że ZUS jest uprawniony do kontroli wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek. Kontrola może w szczególności obejmować zagadnienia takie jak np. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do pobierania których zobowiązany jest ZUS, a także ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, ich wypłacanie oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Podsumowując, należy więc stwierdzić, że obowiązek składkowy będzie istniał jedynie z tytułu przyszłej umowy-zlecenia, którą przedsiębiorca zawrze z osobą wykonującą na jego rzecz umowy o dzieło. Płatnik będzie zobowiązany do odprowadzenia od wynagrodzenia zleceniobiorcy składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne (składki na ubezpieczenie chorobowe są dobrowolne). Będzie tak, o ile umowy o dzieło mają rzeczywiście taki charakter. W opisywanej sytuacji ZUS może w trakcie kontroli stwierdzić, że tłumaczenie ofert handlowych jest wykonywane tak naprawdę w oparciu o umowę o świadczenie usług, która oskładkowaniu podlega. 


Pozostało jeszcze 65% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane