Żadna władza nie chce narażać się chłopom. W efekcie mimo wyroku trybunału 800 tys. z nich nadal leczy się na koszt państwa. Niekonstytucyjny stan trwa od lat. I jeszcze potrwa.

Ministerstwo Zdrowia oficjalnie potwierdziło: rolnicy posiadający gospodarstwa do 6 ha przeliczeniowych pozostaną zwolnieni z płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Właściciele większych areałów będą płacili 1 zł za każdy hektar.

– Nie ma woli zmian. Żadne ugrupowanie polityczne szybko się nie odważy na reformę obecnego systemu opłacania składek zdrowotnych przez rolników – mówi Zbigniew Obrocki, zastępca przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza rady nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. – Kilka razy były próby zmiany systemu opłacania składek tak, żeby go połączyć z systemem podatkowym. Jednak zawsze na gadaniu się kończyło – przypomina.