- Jeśli pracodawcy będą nadal nadużywać umów cywilnoprawnych, trzeba będzie ujednolicić wpłaty do ZUS od wszystkich podstaw zatrudnienia. Takie rozwiązanie wpisuje się w model jednolitego podatku - zapewnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Od 1 stycznia będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Czy rząd będzie reagować, jeśli okaże się, że przedsiębiorcy omijają te przepisy, np. poprzez zaniżanie liczby przepracowanych godzin lub stosowanie kar umownych lub opłat za wypożyczenie sprzętu do pracy?
Główną przyczyną upowszechnienia umów cywilnoprawnych jest chęć oszczędzania na składkach na ubezpieczenie społeczne. Jeśli pracodawcy będą starali się obchodzić przepisy o minimalnej stawce – tak jak obecnie starają się omijać nowe reguły oskładkowania zleceń – trzeba będzie ujednolicić wpłaty do ZUS. Wymiar składek z tytułu każdego zatrudnienia, bez względu na jego podstawę, byłby wówczas taki sam.