Zmiany przewidujące podwyższenie uposażenia policjantów przyjmowanych do służby do 6000 złotych opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana została do konsultacji międzyresortowych nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 roku dotyczącej szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, które wpłynęły na znaczące podwyżki wynagrodzeń policjantów, obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku. Nowelizacja, opublikowana w Dzienniku Ustaw 26 marca 2024 roku (poz. 446), przewiduje średni wzrost uposażeń o 1472 zł brutto.

Kursant w policji dostaje mniej pieniędzy od żołnierza

Dotychczas kursant w Policji, zaszeregowany na najniższym stanowisku, otrzymuje uposażenie równające się 1,433 krotności kwoty bazowej, co przekłada się na kwotę 2993,20 zł. Dodatkowo, policjanci otrzymują stawkę dodatku za stopień posterunkowego w wysokości 0,96 krotności kwoty bazowej (2005,22 zł). Łącznie daje to sumę 4998,42 zł. Porównując to wynagrodzenie do uposażenia żołnierza odbywającego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, które wynosi 6000 zł brutto, policjant w trakcie kursu otrzymuje o tysiąc złotych mniej.

Mnożnik kwoty bazowej w zarobkach policjantów

Główną zmianą w rozporządzeniu jest podwyższenie mnożnika kwoty bazowej dla grupy zaszeregowania „D” z 1,433 do 1,915 krotności kwoty bazowej. W efekcie, od 1 stycznia bieżącego roku, kwota bazowa wzrosła o 20 proc. – z 1740,64 zł do 2088,77 zł. To przekłada się na wzrost uposażenia zasadniczego o kwotę 1010 zł. Dzięki tej zmianie, policjanci na stanowisku kursanta mogą teraz liczyć na wynagrodzenie rzędu około 6000 zł, co zbliża ich uposażenie do poziomu żołnierzy zawodowych.

Odzyskana konkurencyjność policji na rynku służb mundurowych

Proponowane zmiany w rozporządzeniu mają na celu nie tylko zwiększenie atrakcyjności służby w policji względem innych służb. To z kolei wynika z olbrzymich braków kadrowych jakie ma policja. W niektórych komisariatach brakuje 20 procent obsady etatowej.