W tym roku przy odpowiednim zaplanowaniu majowego odpoczynku można skorzystać z dziewięciu dni wolnego przy wykorzystaniu zaledwie trzech dni urlopu. Kto może złożyć wniosek o wolne? Czy pracodawca może odmówić urlopu w majówkę?

W 2024 roku 1 maja – Święto Pracy wypada w środę, natomiast 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja – w piątek. Wspomniane dni są ustawowo wolne od pracy. Jeżeli pracownik chce mieć nieprzerwany odpoczynek, wystarczy, że weźmie urlop 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja. W ten sposób będzie mógł się cieszyć dziewięcioma dniami wolnego.

Majówka 2024. Jak zawnioskować o urlop?

Według artykułu 163 Kodeksu pracy, jeśli w danym zakładzie nie obowiązuje plan urlopów, wówczas pracodawca ustala go w porozumieniu z pracownikiem. W tym celu należy złożyć wniosek o urlop w swoim zakładzie pracy.

Jeżeli chcemy skorzystać z dłuższego wolnego na majówkę, musimy złożyć wniosek, który powinien zawierać: dane zatrudnionego, dane firmy lub osoby, do której kierowany jest wniosek, a następnie poprosić o udzielenie urlopu wypoczynkowego, np. w słowach: „Zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego w terminie 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja przysługującego mi za 2024 rok”. Jeżeli mamy urlop zaległy, to należy na końcu tego zdania zamienić 2024 na 2023 rok.

Wniosek nie musi być składany w formie papierowej – wszystko zależy od przyjętego w zakładzie sposobu. Niektóre przedsiębiorstwa wymagają złożenia wniosku przez specjalny program lub przez wiadomość e-mail.

Co ważne, pracodawca nie jest związany wnioskiem o udzielenie urlopu, co oznacza, że nie musi na niego wyrazić zgody.

Majówka 2024. Czy pracodawca może odmówić urlopu?

Pracodawca może nie udzielić urlopu na majówkę, jeżeli uzna, że nieobecność pracownika spowodowuje zakłócenie normalnego, nieprzerwanego toku pracy. Swojej decyzji nie musi również uzasadniać.

Czy nieudzielenie urlopu to mobbing? Mimo że często pracownicy tak uważają, to takie działanie (o ile nie ma charakteru uporczywego i długotrwałego), nie wyczerpuje znamion mobbingu.

Dodatkowo właściciel firmy może przesunąć termin naszego urlopu. Jest to dopuszczalne, o ile wynika ze szczególnych potrzeb pracodawcy i spowodowałoby zakłócenie ciągu pracy, o czym mówi artykuł 164 Kodeksu pracy.

Co więcej – pracodawca może również odwołać pracownika z urlopu. Jednak zgodnie z art. 167 jest możliwe tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W takim przypadku pracodawca ma również obowiązek pokryć koszty poniesione przez zatrudnionego w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.