CV wygenerowane przez AI, częste zmiany pracy, złe formatowanie – popełnienie jednego z tych błędów w życiorysie może już na starcie przekreślić szanse na zatrudnienie. Na co jeszcze trzeba uważać przygotowując swój zawodowy życiorys?

Błędy w CV: Życiorys wygenerowany przez AI

Z badania przeprowadzonego przez Resume Genius wynika, że aż 53 proc. rekruterów ma zastrzeżenia do CV zawierających treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Jedna piąta (20 proc.) nazywa to błędem krytycznym, który już na wstępie może zdyskwalifikować kandydata. Okazuje się też, że aż połowa badanych z rezerwą podchodzi też do osób, które często zmieniają pracę.

"W CV nie można kłamać na temat swojej historii zatrudnienia i trzeba umieścić w nim wszystkie miejsca pracy, jednak menedżerowie zajmujący się rekrutacją mają różne definicje tego, czym jest częsta zmiana pracy. Dla niektórych może to być zmiana pracy co 1-2 lata. Dla innych może to być krótszy okres, np. zmiana pracy po niecałym roku od zatrudnienia" – zauważa portal Forsal.pl opisując badania Resume Genius.

Błędy w CV: Złe formatowanie, czcionka i literówki

Wysokie miejsce na liście błędów, które mogą zdyskredytować nasze CV w oczach rekruterów zajmują też błędy w formatowaniu. Wskazało je aż 46 proc. badanych. Zdecydowanie niewskazane są też literówki (jako sygnał zmniejszający szanse kandydata na zatrudnienie wskazało je 42 proc. rekruterów). Dla ponad jednej trzeciej badanych (35 proc.) sygnałem ostrzegawczym są nieodpowiednie czcionki.

Luki w zatrudnieniu? Dla wielu rekruterów to nie problem

Wielu kandydatów na obawia się również, że słabym punktem ich CV mogą być luki w zatrudnieniu. Zdarza się, że próbują stosować różne sztuczki, by je ukryć. Okazuje się jednak, że dla rekruterów nie są one aż tak poważanym problemem jak wspomniane już na początku częste zmiany pracy. Przerwy w zawodowym życiorysie to sygnał ostrzegawczy dla 38 proc. badanych rekruterów. Jednak tylko 9 proc. wszystkich uczestników badania uważa takie luki za kwestię krytyczną, podczas gdy 31 proc. uważa, że luki w zatrudnieniu nie mają wpływu na ich decyzje.

Czego unikać w CV? Wyeliminuj nieistotne treści

Z badania wynika Resume Genius wynika, że o wiele istotniejszym błędem w CV może być zamieszczanie w nim nieistotnych treści (42 proc. wskazań) oraz brak mierzalnych osiągnięć (44 proc.). Z punktu widzenia kandydata jest to o tyle pocieszające, że przynajmniej jeden z tych błędów (nieistotne treści) da się stosunkowo łatwo z treści CV wyeliminować.

Błędy w CV w branży IT

Ciekawą wskazówką dla kandydatów do pracy dotyczącą tego, jak napisać CV, by spotkało się ono z przychylnością rekruterów, dają też wyniki badania zrealizowanego jesienią 2023 r. na zlecenie portalu No Fluff Jobs. Dotyczyło ono kandydatów do pracy w IT, ale odpowiedzi rekruterów są na tyle uniwersalne, że mogą być istotną wskazówką również dla starających się o pracę w innych branżach.

Z badań No Fluff Jobs wynika, że dla 64,8 proc. ankietowanych najczęstszym błędem w CV jest brak informacji o zadaniach wykonywanych w ramach podejmowanych projektów. Blisko 61 proc. wskazań dotyczyło podawania informacji nieistotnych (takich jak wiek czy adres zamieszkania). Niewiele mniej, bo 60,4 proc. respondentów, zwróciło uwagę na nieczytelny układ czy czcionkę zastosowane w CV. Zdaniem 45 proc. respondentów i respondentek z badania No Fluff Jobs błędem jest wysyłanie uniwersalnego CV, niedostosowanego do konkretnego ogłoszenia.