Od lipca 2024 roku planowane jest zwiększenie płacy minimalnej za pracę. Będzie to już druga podwyżka w tym roku. Jaka będzie nowa kwota płacy minimalnej oraz jaką wysokość będzie miała stawka godzinowa?

Wzrost płacy minimalnej jest uregulowany przez Rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku. Pierwsza podwyżka, która miała miejsce 1 stycznia, podniosła najniższą krajową w Polsce do 4242 zł brutto. Kolejna podwyżka planowana jest na 1 lipca. Jakie to będą kwoty netto i brutto?

Najniższa krajowa od lipca 2024

Zgodnie z przepisami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia, od lipca 2024 roku najniższa krajowa wzrośnie do 4300 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 58 zł w porównaniu do stawek obowiązujących od stycznia.

Stawka godzinowa od lipca 2024

Od lipca 2024 roku minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych zostanie podniesiona do 28,10 zł, co oznacza wzrost o 0,40 zł w stosunku do obowiązującej od 1 stycznia stawki w wysokości 27,70 zł.

Minimalne wynagrodzenie netto

Po odjęciu kosztów, takich jak składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na podatek dochodowy i składka zdrowotna, uzyskuje się kwotę netto. W przypadku minimalnego wynagrodzenia kwota wynosi około 3262 zł w przypadku umowy o pracę. Jednak ta kwota może się różnić z powodu dodatkowych programów opłacanych z wypłaty, korzyści wynikających z ulgi dla młodych lub uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Stawka godzinowa netto

Od 1 lipca 2024 roku minimalna stawka godzinowa netto dla umów zlecenia wyniesie nieco ponad 22 złote dla osób, które dobrowolnie opłacają składkę chorobową. Natomiast pracownicy, którzy nie opłacają tej składki, otrzymają niemal 23 złote na godzinę.

Wynagrodzenie a najniższa krajowa

Warto mieć na uwadze, że wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli na cały etat, nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia (najniższej krajowej).

Jak przypomina portal Infor.pl, wysokość płacy minimalnej jest corocznie ogłaszana przez Radę Ministrów. Określa dolną granicę wynagrodzenia, jakie powinien otrzymywać każdy pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia minimalnego jest jednakowa dla wszystkich pracujących na etacie i nie zależy do stażu pracy.

Składki

Wysokość minimalnego wynagrodzenia nie pokrywa się z wysokością podstawowej pensji. Oprócz płacy netto, minimalne wynagrodzenie obejmuje również różne świadczenia, wynikające z umowy o pracę. Do pensji podstawowej zalicza się między innymi:

  • nagrody i premie zgodnie z regulaminem,
  • dodatki za wykonywanie określonych funkcji,
  • dodatek wyrównawczy wypłacany w przypadku obniżenia płacy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Z czego wynikają podwyżki płacy minimalnej?

Podwójne zwiększenie płacy minimalnej w 2023 oku wynikało z faktu, że przewidywany wskaźnik inflacji na ten rok przekroczył 5 procent, co spowodowało konieczność podwójnego zwiększenia minimalnego wynagrodzenia. Istnieje potrzeba, aby wynagrodzenia odpowiadały wzrostowi cen, dlatego jeśli inflacja przekracza poziom 5 procent, minimalne wynagrodzenie jest waloryzowane dwukrotnie. Podobna sytuacja miała miejsce w tym roku. Jednak obecnie nie ma żadnych sygnałów wskazujących na to, że najniższa krajowa w 2025 roku również będzie podlegać podwójnej waloryzacji.