Zgodnie z planami Ministerstwa Obrony Narodowej, do odbycia ćwiczeń zostanie wezwanych w tym roku do 200 tys. osób. Nie będą to jedynie osoby posiadające przeszkolenie wojskowe, ale również te wykonujące zawody przydatne armii. Kto może zostać wezwany? Przeczytaj poniżej!

Kto może otrzymać wezwanie do wojska?

W 2024 roku wezwanie do odbycia ćwiczeń wojskowych może otrzymać do 200 tys. żołnierzy rezerwy, w tym:

 • osoby posiadające przeszkolenie wojskowe,
 • osoby, które wykonują przydatne armii zawody.

Zawody przydatne armii, czyli jakie?

Wśród zawodów przydatnych armii Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MON z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zgłaszania się dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wymienia zawody:

 • kierowców o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C”, „C+E”, „D”,
 • operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych,
 • operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych,
 • nurka,
 • skoczka spadochronowego,
 • kucharza,
 • spawacza,
 • w zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, koparki, spycharki, spycharki-ładowarki,
 • w zakresie obsługi elektrowni polowych i mobilnych zespół spalinowo-elektrycznych.

Jakie wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe są przydatne dla Sił Zbrojnych RP?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny, za kwalifikacje, którymi zainteresowane są Siły Zbrojne RP uznaje się wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów:

 • medycznych,
 • weterynaryjnych,
 • morskich,
 • lotniczych,
 • psychologów,
 • rehabilitantów,
 • radiologów,
 • diagnostów laboratoryjnych,
 • informatyków,
 • teleinformatyków,
 • nawigatorów,
 • tłumaczy.

Wezwanie do odbycia ćwiczeń wojskowych a praca

Każdej osobie, która zostanie wezwana do odbycia ćwiczeń wojskowych, przysługuje bezpłatny urlop na ten czas. Należy jednak pamiętać, że takiej osobie przysługuje uposażenie zasadnicze za czas ćwiczeń wojskowych. Jego wysokość jest uzależniona od zajmowanego stanowiska służbowego i stopnia wojskowego. Wynosi ono od 130 zł do 615 zł za dzień.