Służba Więzienna w Polsce zmaga się z problemami kadrowymi.

Służba więzienna w Polsce jest zorganizowana hierarchicznie, z Centralnym Zarządem Służby Więziennej na czele, kierującym działalnością jednostek terenowych. Na koniec 2022 roku, służba składała się z 176 jednostek, w tym zakładów karnych różnego typu oraz aresztów śledczych, zatrudniających ponad 30 000 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Struktura ta umożliwia efektywne zarządzanie i implementację polityk resocjalizacyjnych.

Potrzeba 1800 mundurowych do Służby Więziennej

Płk Andrzej Pecka, dyrektor generalny Służby Więziennej udzielił wywiadu portalowi infosecurity24.pl. Wśrod tematów rozmowy były braki kadrowe. "W tej chwili mamy 1 802 wakaty." - mówił szef SW, dodając, że "sytuacja kadrowa jest ustabilizowana na takim poziomie, który zabezpiecza wykonywanie obowiązków służbowych."

Pułkownik Pecka zaznacza, że w 2023 roku odeszło ze służby 3 413 funkcjonariuszy, natomiast zatrudniono 3 430. Sytuacją optymalną byłoby, gdyby co najmniej 1000 osób więcej przyjęto do pracy. Dyrektor generalny SW podkreślił, że zaletą zatrudnienia jest możliwość szybkiej kariery. "W związku z tym, że mamy dość młodą kadrę, to jest możliwość dość szybkiego awansu. Dopóki ja będę dyrektorem generalnym, będę się starał, by awansowały osoby wyróżniające się i kompetentne. To też mam nadzieję przyciągnie właśnie takich kandydatów." - mówił w wywiadzie. Zdaniem szefa SW część ze stanowisk powinna być również dostępna dla cywilów, gdyż nie ma potrzeby, by pracowali na tych etatach mundurowi. Chodzi przede wszystkim o administrację.

Jakie zadania ma Służba Więzienna?

Podstawowymi zadaniami Służby Więziennej w Polsce są: zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w jednostkach penitencjarnych, przestrzeganie praw osób pozbawionych wolności, a także ich resocjalizacja. Realizowane są one poprzez szereg programów terapeutycznych, edukacyjnych i zawodowych, mających na celu przygotowanie osadzonych do ponownego funkcjonowania w społeczeństwie. Niestety, od dłuższego czasu Służba Więzienna zmaga się z problemami kadrowymi.

Ile zarabia się w Służbie Więziennej?

Wchodząc w szeregi funkcjonariuszy Służby Więziennej, początkowe wynagrodzenie wynosi minimum 4 312 zł na rękę dla osób do 26 roku życia. Dla osób starszych, wynagrodzenie startowe to przynajmniej 4 073 zł netto.

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana wynagrodzeń w Służbie Więziennej to 6 550 złotych brutto.