Zarządca nieruchomości nie pozna treści decyzji przyznającej osobie dopłatę do czynszu. Modyfikację przepisów w tym zakresie zapowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB).
Na problem związany z zasadami przyznawania dodatków mieszkaniowych zwróciła uwagę dr Edyta Bielak-Jomaa, generalny inspektor ochrony danych osobowych (GIODO). Jej zastrzeżenia dotyczyły art. 7 ust. 7 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).
Zgodnie z nim gmina wydając decyzję o przyznaniu dofinansowania do czynszu, przekazuje decyzję w tej sprawie nie tylko osobie uprawnionej, ale też zarządcy nieruchomości lub innej osobie, która pobiera należność za lokal. GIODO w piśmie skierowanym do resortu infrastruktury wskazywała, że nie kwestionuje konieczności powiadomienia zarządcy o tym, komu i w jakiej wysokości przysługuje dodatek. Jednak w treści decyzji i uzasadnienia do niej znajdują się też inne informacje, np. o dochodach, niepełnosprawności oraz sytuacji zawodowej członków rodziny. Zdaniem Edyty Bielak-Jomaa są to dane podlegające szczególnej ochronie, a przekazywanie ich zarządcom lub innym osobom jest zbędne z punktu widzenia funkcji dodatku mieszkaniowego. W związku z tym zwróciła się o nowelizację przepisów.
MIB w odpowiedzi potwierdza, że doręczenie decyzji zarządcy następuje wyłącznie ze względów techniczno-informacyjnych. Przy czym wysokość tego wsparcia jest uzależniona m.in. od dochodu rodziny i jego procentowego udziału w wydatkach, jakie musi ona ponosić na utrzymanie mieszkania. Dlatego decyzja w sprawie przyznania dopłaty powinna zawierać w uzasadnieniu szczegółowy sposób jej obliczenia. Do czasu, gdy zarządzanie nieruchomości było powierzane licencjonowanym osobom, te w ramach tajemnicy zawodowej miały obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji, w tym danych o mieszkańcach. Natomiast w momencie, gdy zmieniły się przepisy – zarządca nieruchomości nie należy już do zawodów regulowanych i nie musi posiadać licencji – powstało zagrożenie, że decyzje o dodatkach mogą znaleźć się w rękach osób, które nie będą podlegały odpowiedzialności zawodowej i nie będą prawidłowo przechowywane.
W związku z tym resort planuje przygotowanie nowelizacji ustawy o dodatkach i ma być w niej uwzględniona również propozycja GIODO, aby zarządca uzyskiwał informację o samej decyzji, a nie jej treści.