Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymają podwyżkę stałego dodatku tzw. gotowościowego. To nie koniec zmian prawnych w tej służbie.

Zaplanowane na 1 marca podwyżki wynagrodzeń żołnierzy zawodowych wyniesie dla szeregowego wzrost z 4960 zł do 6000 zł brutto. Ma to również wpływ na niezawodowych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Podwyżka dodatku gotowościowego

Od 1 stycznia kwoty jakie za dzień powołania (na ćwiczenia lub działania) dostaje żołnierz WOT wzrosły średnio o 11 złotych. Teraz wzrośnie comiesięczny dodatek za gotowość. Żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową otrzymują bowiem specjalny dodatek za utrzymanie gotowości bojowej, przyznawany za spełnienie minimalnych wymagań szkoleniowych – uczestnictwo w dwudniowych szkoleniach lub wykonanie innych zadań określonych przez wojsko każdego miesiąca. Wynosi on 10 proc uposażenia żołnierza zawodowego. Dotychczas wynosił 496 zł, ale w wyniku nadchodzącej podwyżki ma wzrosnąć do 600 zł. Co istotne, dla żołnierza WOT, pensja brutto równa się pensji netto, bowiem wypłata jest nieopodatkowana.

By otrzymać dodatek, trzeba co miesiąc uczestniczyć w minimum dwóch dni szkolenia lub wyznaczonych działań. Za każdy dzień służby otrzymuje się też stawkę dzienną, która dla szeregowego wynosi 141 zł. Oznacza to, że szeregowy za dwa dni szkolenia rotacyjnego w miesiącu otrzyma 882 złote (600 zł dodatku plus dwie dniówki po 141 zł.)

Zmiany w dofinansowaniu nauki dla Terytorialsów

Od 20 lutego tego roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministerstwa Obrony Narodowej, opublikowane 24 stycznia 2024 roku, które wprowadza możliwość dofinansowania edukacji dla żołnierzy służących w Wojskach Obrony Terytorialnej. To dofinansowanie może pokryć część kosztów związanych ze studiami, nauką, odbywaniem stażu, kursów lub specjalizacji, a szczególnie dotyczy to kierunków związanych z wojskowością, gdzie wymagane są szczególne kwalifikacje. Wielkość dofinansowania ustalona jest na poziomie jednej trzeciej poniesionych kosztów za każdy rok służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, przy czym środki te są wypłacane po zakończeniu procesu kształcenia.