Nie wszyscy wiedzą, że wcale nie trzeba pracować wiele lat, by móc pobierać emeryturę z ZUS. Są pewne wyjątki, w których świadczenie można otrzymywać bez wieloletniego stażu pracy. Trzeba jednak spełniać odpowiednie kryteria i przejść procedurę aplikacyjną. Kiedy ZUS może przyznać emeryturę w drodze wyjątku?

Emerytura z ZUS. Liczby

Aby uzyskać minimalną emeryturę (od marca będzie to 1783.82 zł brutto) trzeba osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn). Staż pracy, który uprawnia do takiego świadczenia to 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni). Jeśli pracowaliśmy krócej, to również możemy otrzymać świadczenie, ale będzie ono bardzo niskie.

Wysokość otrzymywanej comiesięcznej emerytury zależy również od zarobków w trakcie życia zawodowego. Aktualnienajwiększa emerytura jaką wypłaca ZUS to ponad 43 tys. zł. Średnio to dużo mniej, bowiem ok. 3.5 tys. zł.

Emerytura bez stażu pracy. Ile wynosi?

Można się starać o świadczenie w drodze wyjątku, ale najpierw ZUS musi nam odmówić przyznania standardowej emerytury. Jeśli tak się stanie, można złożyć wniosek o przyznanie emerytury w drodze wyjątku. Jeśli ZUS rozpatrzy go pozytywnie, to możemy liczyć najczęściej na minimalną emeryturę (czyli 1783.82 zł brutto od marca 2024). Wysokość emerytury w drodze wyjątku jest jednak ustalana indywidualnie, biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby i sytuację aplikującego.

Kto może się ubiegać?

– Osoby, które z powodu wyjątkowych okoliczności, takich jak długotrwała choroba, opieka nad osobą zależną czy inne specyficzne sytuacje życiowe, nie były w stanie zebrać wymaganego stażu pracy lub okresów składkowych.

– Osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej i nie mają innych środków do życia.

Procedura aplikacyjna

Należy złożyć wniosek do ZUS, w którym dokładnie opiszemy swoją sytuację życiową, z dowodami trudności w spełnieniu standardowych wymagań emerytalnych oraz wszelkimi innymi dokumentami, które mogą wspierać wniosek. ZUS może wymagać od nas dodatkowych wyjaśnień i rozmów kwalifikacyjnych.

Jakie są szanse na przyznanie świadczenia?

Emerytura w drodze wyjątku jest przyznawana stosunkowo rzadko i podlega ścisłym kryteriom oceny. Osoby zainteresowane powinny skonsultować się z doradcą ZUS, aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc w przygotowaniu wniosku.