Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to długoterminowy program oszczędnościowy, który wprowadzono w 2019 r. Czy trzeba być zatrudnionym w ramach umowy o pracę, by w nim uczestniczyć? Czy można wypłacić pieniądze przed osiągnięciem wieku emerytalnego? Ilu Polaków ma konto w PPK? Wyjaśniamy w tekście.

PPK. Szczegóły

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to długoterminowy program oszczędnościowy w Polsce, mający na celu wspieranie Polaków w budowaniu dodatkowego kapitału na emeryturę. Jego głównym założeniem jest systematyczne oszczędzanie części dochodów przez osoby zatrudnione, z dodatkowym wsparciem finansowym od pracodawców i państwa.

Uczestnictwo w PPK. Ilu Polaków należy do programu?

Program PPK jest otwarty dla wszystkich pracowników w wieku od 18 do 55 lat, przy czym dla osób poniżej 18 i powyżej 55 lat uczestnictwo jest dobrowolne. Uczestnictwo w programie rozpoczyna się automatycznie i jest ponawiane co cztery lata, chyba że pracownik zdecyduje się na rezygnację. Na koniec stycznia 2024 r. do PPK zapisanych było 3.42 mln Polaków.

Czy trzeba być zatrudnionym na umowie o pracę, by być w PPK?

Otóż nie. Program PPK obejmuje również osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie lub umowa o dzieło, a także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (dla nich uczestnictwo w PPK jest dobrowolne).

Jak wypłacić pieniądze z PPK?

Pieniądze zgromadzone w ramach PPK można wypłacić po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), ale program przewiduje pewne elastyczne opcje wypłaty środków:

1. Standardowa wypłata– Po osiągnięciu wieku emerytalnego uczestnik może wypłacić 25 proc. zgromadzonych środków jako jednorazową wypłatę wolną od podatku. Pozostałe 75 proc. jest wypłacane w ratach miesięcznych przez co najmniej 10 lat.

2. Wcześniejsza wypłata na cele mieszkaniowe– Uczestnicy mogą raz w życiu wypłacić do 100 proc. zgromadzonych środków (z wyłączeniem wpłat rządowych) na cele związane z własnym mieszkaniem, np. zakup domu czy mieszkania, spłatę kredytu hipotecznego (ale tylko dla uczestników przed 45. rokiem życia).

3. Wypłata w przypadku ciężkiej choroby– W przypadku ciężkiej choroby uczestnika PPK lub jego najbliższych, możliwa jest jednorazowa wypłata części lub całości zgromadzonych środków.

Aby dokonać wypłaty, należy złożyć odpowiedni wniosek w instytucji finansowej, w której prowadzone jest konto PPK. Proces ten może się różnić w zależności od zasad określonych przez poszczególne instytucje finansowe zarządzające PPK.