Podwyżki dla żołnierzy oraz funkcjonariuszy były jedną z obietnic wyborczych rządzącej koalicji. W pierwszym budżecie rządu Donalda Tuska znalazły się zapisy o pieniądzach dla dbających o nasze bezpieczeństwo.

W przyjętej w czwartek ustawie okołobudżetowej znalazł się zapis o podwyżce uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy od marca 2024. Wyrównanie jednak będzie obowiązywać już od 1 stycznia 2024 roku.

Podwyżki dla żołnierzy i funkcjonariuszy 2024

Ustawodawca w artykule 9 projektu ustawy budżetowej założył zwiększenie uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy MSWiA o 20 proc. Jak wyglądać będzie ta podwyżka? Polega ona na podniesieniu kwoty bazowej żołnierzy i funkcjonariuszy z 1740,64 zł brutto do 2088,77 zł brutto z pominięciem rozporządzenia prezydenta z 8 marca 2023 r. ( Dz.U poz. 456) , obowiązującym od 1 marca ubiegłego roku. Przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych (wraz z nagrodą roczną) od 1 stycznia 2024 r. zwiększy się z 7711,03 zł do 9253,25 zł brutto. Podwyżka ma zatrzymać w wojsku specjalistów, którzy licznie odchodzą ze służby.

Podwyżki dostali też od początku roku żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, ale o tych kwotach zadecydowało poprzednie kierownictwo resortu.

Co z waloryzacją uposażeń żołnierzy oraz mundurowych?

Brak zapisu w ustawie okołobudżetowej o waloryzacji uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy oznacza powrót do rozwiązania obowiązującego do 31 grudnia 2022 r. Wówczas obowiązywała taka sama waloryzacja wszystkich pracowników sfery budżetowej. Powrót do tego rozwiązania był wyczekiwany przez żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy mundurowych, gdyż oznacza stałe podwyżki waloryzacyjne.