W pierwszych trzech miesiącach przyszłego roku stawka ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego rolników będzie równa 60 zł na miesiąc. Podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wyniesie 143 zł miesięcznie. A zatem nie będzie w tym zakresie zmian w porównaniu z IV kw. 2023 r.

Wysokość stawek wynika z obwieszczenia prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 23 listopada 2023 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kw. 2024 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1284). Obowiązkiem odprowadzania składki, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 208), są objęci rolnicy, pracujący z nimi domownicy oraz pomocnicy rolników. Składki na ubezpieczenie za każdego ubezpieczonego opłaca rolnik. Należy to zrobić co kwartał do ostatniego dnia kwartału. ©℗