Do 31 grudnia 2024 r. podmioty lecznicze będą miały czas na zorganizowanie w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie SOR.

Zgodnie z obecnymi przepisami do 31 grudnia br. powinien zostać spełniony obowiązek polegający na organizacji w lokalizacji szpitalnego oddziału ratunkowego miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Proponowane przepisy zakładają wydłużenie o 12 miesięcy czasu na dostosowanie podmiotów leczniczych do tego wymogu.

To kolejna zmiana terminu. Pierwotnie był on określony na 30 czerwca br., jednak resort zdrowia zdecydował się go wydłużyć do 31 grudnia br. Umożliwiło to 26 SOR-om dostosowanie się do wymagań rozporządzenia i utrzymanie ciągłości realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z danych MZ wynika, że obecnie w kraju funkcjonuje 246 szpitalnych oddziałów ratunkowych, z których 20 deklaruje, że nie zdąży spełnić warunku do końca 2023 r., co stanowi 8 proc.

– Wydłużenie do 1 grudnia 2024 r. terminu na spełnienie wymagania rozporządzenia SOR umożliwi kolejnym podmiotom leczniczym dokończenie niezbędnych inwestycji i zmian organizacyjnych – uzasadnia ponowne przesunięcie terminu resort zdrowia. ©℗