Diagnosta laboratoryjny będzie mógł prowadzić indywidualną lub grupową praktykę zawodową. Konieczne będzie dokonanie wpisu do rejestru.

Od piątku wchodzą w życie kolejne przepisy ustawy z 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2135 ze zm.). Diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykonywać zawód w formie praktyki zawodowej. Nowe rozwiązania to nie tylko większa niezależność i uznanie szczególnej roli tego zawodu, ale i ułatwienia organizacyjne. Jak wynika z uzasadnienia wprowadzonych zmian, ta forma udzielania świadczeń zdrowotnych jest przystosowana do prowadzenia działalności leczniczej osobiście i w zależności od jej zakresu nie wymaga spełniania wszystkich wymagań organizacyjnych, które są stawiane podmiotom leczniczym. Do tej pory taka forma prowadzenia działalności leczniczej była zastrzeżona tylko dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów.

Od 10 listopada zaczną również obowiązywać przepisy wykonawcze umożliwiające diagnostom zgłoszenie działalności do rejestru praktyk zawodowych, dla którego organem prowadzącym będzie Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych. Zmiany wprowadzono w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Przewidziano minimalne stawki gwarancyjne OC, analogiczne jak w przypadku pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów: 30 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC. ©℗