Premia powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wtedy, gdy została naliczona i wypłacona. Nawet jeśli było to kilka miesięcy po zakończeniu okresu, za który przysługiwała. Ta zasada obowiązuje również wtedy, gdy w międzyczasie zmieniły się przepisy.

Tak wynika ze stanowiska ZUS w niedawnej interpretacji indywidualnej. O jej wydanie zwróciła się spółka, która ma wieloosobowy zarząd, pełniący tę funkcję na podstawie powołania. Za 2021 r. osobom tym została przyznana premia, jednak wypłacono ją kilka miesięcy później, już w roku kolejnym. W związku z tym przedstawiciele spółki mieli wątpliwości, czy powinni uwzględniać tę kwotę w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Liczy się moment decyzji

Do końca 2021 r. odpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu na podstawie powołania nie podlegało ZUS, a właśnie tego okresu dotyczyła wypłacona premia. Następnie przepisy się zmieniły i w momencie wypłacania premii już nakazywały oskładkowanie tego rodzaju wynagrodzeń. Takie zasady wprowadziła ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), czyli Polski Ład. Weszła w życie 1 stycznia 2022 r.

W przypadku obecnie wypłacanych premii ich oskładkowanie podlega przepisom obowiązującym w momencie, gdy ten składnik został ustalony i wypłacony

ZUS stwierdził, że premia dotycząca poprzedniego roku powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne członków zarządu. Uznał za kluczowe to, że wynagrodzenie prawnie powstało dopiero w momencie podjęcia decyzji o jego przyznaniu, tj. w 2022 r., a zatem już w czasie obowiązywania nowych przepisów.

Zakład podkreślił również, że ustalona premia, jako że wcześniej nie istniała, stała się należna w okresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, wobec czego nie sposób wyłączyć jej z podstawy wymiaru składki.

Ta interpretacja wskazuje, że również w przypadku obecnie wypłacanych premii ich oskładkowanie podlega przepisom obowiązującym w momencie, gdy ten składnik został ustalony i wypłacony. Nie ma znaczenia, co przewidywały regulacje obowiązujące w okresie, za jaki premia została przyznana.

Pojęcie wynagrodzenia

Polski Ład wprowadził obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania. Podstawą wymiaru składek na ich ubezpieczenie społeczne jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobierana z tytułu powołania (art. 81 ust. 8 pkt 11a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561). ZUS, wydając omawianą interpretację, zwrócił także uwagę na to, co mieści się w pojęciu wynagrodzenia. Podkreślił, że należy rozumieć je w sposób jak najbardziej szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego. To oznacza nie tylko standardowe uposażenie, lecz także właśnie wszelkiego rodzaju premie.

Te przepisy do dziś obowiązują w takim brzmieniu, więc należy przyjąć, że jest to aktualne stanowisko organu w zakresie rozumienia terminu „wynagrodzenie”. ©℗