Osoby sprawujące pieczę będą mogły uzyskać dodatek wychowawczy na każdego podopiecznego. Będzie wypłacany do ukończenia przez niego 18 lat.
Czy rodziców zastępczych obowiązuje kryterium
Czytelniczka i jej mąż są rodziną zastępczą zawodową dla trójki dzieci w wieku 10, 13 i 14 lat. Dowiedzieli się, że podobnie jak rodzice wychowujący swoich własnych potomków będą mogli od kwietnia ubiegać się o 500 zł pomocy finansowej. Czy na pierwszego, najstarszego z podopiecznych, ich również będzie obowiązywać kryterium dochodowe?
NIE
Wprawdzie osoby sprawujące pieczę zastępczą nad małoletnimi nie mogą ubiegać się o wynoszące 500 zł świadczenie wychowawcze, ale mają za to prawo starać się o dodatek wychowawczy, który przysługuje im w tej samej wysokości. Prawo do nowej formy wsparcia będzie miała każda rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa lub zawodowa oraz rodzinny dom dziecka. Ponadto 500 zł będą mogły też otrzymywać osoby prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w formie dodatku do ryczałtu, który uzyskują na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. W przeciwieństwie do świadczenia wychowawczego przy dodatku w ogóle nie będzie obowiązywać kryterium dochodowe. Pieniądze będą natomiast wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat, mimo że może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, jeżeli po osiągnięciu pełnoletniości kontynuuje naukę.