Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wydał nowelizację rozporządzenia. Wzrasta dodatek, który dostaną polscy żołnierze na granicy. Stawka wzrośnie do 400 procent diety za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby.Na zmianie przepisów skorzystają również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowelizację rozporządzenia szefaMONz6 lipca 2022 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz. U. poz. 1464.)

Dodatek w wojsku za granicę – ile wynosi?

Od 24 sierpnia żołnierze – zarówno zawodowi, jak WOT - otrzymają dodatkowe 180 zł za każdy dzień służby żołnierza zawodowego poza jednostką macierzystą. Resort obrony chce wprowadzenia diety odpowiadającej 400% stawki ustawowej, tj. określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obecnie stawka ta wynosi 45 złotych, co oznacza, że żołnierze dostaną dodatek w wysokości 180 zł. Dotychczas stawka ta wynosiła 150 proc, co dawało 67,5 złotego dodatku dziennie. Przy kwocie 130 złotych za dzień dla szeregowego WOT łączne uposażenie żołnierza pełniącego służbę na misji w czasach pokoju potrafiło wynosić poniżej 200 złotych. Zmiany mają obowiązywać od daty wstecznej – 24 sierpnia. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych.

Jak uzasadniono w nowelizacji: „Wzrost liczby prób nielegalnych przekroczeń granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, zwiększenie działań hybrydowych Federacji Rosyjskiej w obszarze przygranicznym z Republiką Białorusi mogą w najbliższej perspektywie doprowadzić do zwiększenia potencjału destabilizacji sytuacji na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi w województwach podlaskim i lubelskim. W celu zwiększenia możliwości demonstracji siły i odstraszania oraz zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom mogącym mieć miejsce na wschodniej granicy państwa, niezbędne jest zwiększenie liczby żołnierzy realizujących zadania w tym rejonie.W celu zwiększenia motywacji finansowej oraz rekompensaty utrudnionych warunków służby na granicy państwowej, wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego proponuje się zwiększenie wysokości diety wypłacanej żołnierzom skierowanym w podróż służbową w celu ochrony granicy państwowej do wysokości 400% stawki diety za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby."

Zarobki żołnierza zawodowego za służbę na granicy

W przypadku żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej kwota za dobę służby składać się będzie z podstawy (od 130 zł w korpusie szeregowych) oraz dodatku 180 złotych. Nieco inaczej ma się sprawa z żołnierzami zawodowymi. Żołnierz zawodowy wyznaczonemu na stanowisko służbowe poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub pododdziału, przysługuje ryczałt z tytułu przeniesienia – w wysokości 50 proc. najniższej stawki dziennej uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (obecnie to 4960 zł). Dodatkowo płatna będzie dieta – czyli proponowane przez MON 180 zł.