Terytorialna Służba Wojskowa to możliwość pogodzenia pracy w cywilu z obecnością w wojsku. Za swoją służbę żołnierze otrzymują wynagrodzenie. Jakie są to kwoty?

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty komponent Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z założeniami WOT mają docelowo liczyć 50 tysięcy żołnierzy, z czego 10 procent stanowią żołnierze zawodowi, a resztę osoby pełniące Terytorialną Służbę Wojskową. Należy podkreślić, że ten komponent Sił Zbrojnych RPnie jest substytutem wojsk operacyjnych. Stanowi natomiast mocne wsparcie dla służb oraz lokalnych społeczności w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Jak zostać żołnierzem WOT?

Aby zostać żołnierzem WOT, należy spełnić kilka podstawowych wymogów: trzeba być pełnoletnim, mieć polskie obywatelstwo, być zdrowym i niekaranym. Pełne wyszkolenie Terytorialsa trwa trzy lata. Szczegóły na stronie terytorialsi.wp.mil.pl. Średnia wieku żołnierzy WOT to 32 lata. Co piąty żołnierz WOT jest kobietą. Wojska Obrony Terytorialnej liczą dziś ponad 36 000 żołnierzy. Udowodnili swoje umiejętności podczas manewrów Anakonda, gdzie formacja zbierała bardzo dobre opinie. Wzięła też udział w realnych działaniach jak zabezpieczanie granicy, przeciwdziałanie pandemii tzw. koronawirusa, czy podczas usuwania klęsk żywiołowych.

Ile zarabiają Terytorialsi?

Zarobki Terytorialsów składają się z dwóch podstawowych części. Pierwszą jest stały dodatek „za gotowość”, który dla wszystkich żołnierzy TSW wynosi 10 proc pensji zawodowego szeregowego, czyli obecnie jest to 496 zł. By jednak otrzymać comiesięczne wynagrodzenie żołnierz musi raz w miesiącu odbyć szkolenie rotacyjne, za które dostaje dodatkowo dniówkę wg. stawki zależnej od stopnia. Dla przykładu – szeregowy świeżo po kursie podstawowym otrzymuje 130 złotych za dzień służby. Uczestnictwo w dwóch dniach szkoleń miesięcznie daje mu więc 260 zł dniówki oraz 496 złotych dodatku za gotowość. To jest poziom obligatoryjny dla każdego żołnierza TSW.

Dodatkowo można pracować na rzecz brygady oraz pełnić służbę podczas różnego rodzaju wydarzeń, a także odbywać dodatkowe szkolenia. Za każdy dodatkowy dzień powołania żołnierz WOT otrzymuje stawkę dzienną zgodną z posiadanym stopniem. Z tej opcji korzystają np. studenci uczelni wojskowych, którzy stają się często nieetatowym uzupełnieniem pracowników kompanii lub batalionu. Żołnierze WOT pełnią również służbę na pasie granicznym, za służbę w tym miejscu przysługuje dodatek rzędu 67,50 za dzień. Za każde 30 dni służby przysługuje 2 dni urlopu. Dowódca może również udzielić urlopu nagrodowego, którego wykorzystanie odbywa się poprzez wypłatę dniówki za wybrany termin.

Zarobki w WOT - od czego zależą?

Stawki za dzień wyliczane w zależności od stopnia, m.in.:

  • szeregowy – 129,96 zł
  • kapral – 148,20 zł
  • plutonowy – 152,76 zł
  • sierżant – 157,32 zł
  • chorąży – 168,72 zł
  • porucznik – 193,80 zł
  • kapitan – 205,20 zł
  • major - 232,56 zł

Dodatkowo żołnierzowi przysługuje wyżywienie w dniu pełnienia przez niego służby oraz zniżki m.in. 78 proc. na bilety kolejowe. Informacji na temat służby udzielają rekruterzy oraz Wojskowe Centra Rekrutacji.