Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że postępowania dotyczące stwierdzenia choroby zawodowej trwają zbyt długo. Adam Bodnar wystosował do ministra zdrowia pismo w tej sprawie.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich procedury stwierdzenia choroby zawodowej mogą ciągnąć się miesiącami, bo nie ma terminów, w jakich lekarze orzecznicy i inne jednostki mają wydać orzeczenia.

Również w opinii Rzecznika kontrola sądowo-administracyjna decyzji stwierdzających chorobę zawodową jest niewystarczająca, ponieważ sąd nie ma możliwości weryfikacji dotychczasowych ustaleń, chociażby prawidłowości orzeczenia lekarskiego.

Rzecznik postuluje wprowadzenie nadzoru nad jednostkami orzeczniczymi rozpoznającymi choroby zawodowe, podobnie jak w przypadku nadzoru ZUS nad orzecznictwem w sprawach dotyczących niezdolności do pracy.

Adam Bodnar zwrócił się do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o ocenę przepisów dotyczących chorób zawodowych oraz o przedstawienie stanowiska w sprawie możliwości zmian w tym postępowaniu.

Ministerstwo ma miesiąc, aby odnieść się do prośby Rzecznika.