Praca socjalna ma być oddzielona od wypłaty świadczeń pieniężnych. Dzięki temu osoby, które się nią zajmują, będą miały mniej obowiązków administracyjnych
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapowiada wprowadzenie zmian związanych z funkcjonowaniem ośrodków pomocy społecznej. Ich celem jest zwiększenie aktywności pracowników socjalnych i odciążenie ich od pracy typowo administracyjnej. W ten sposób mają zyskać więcej czasu na działania związane bezpośrednio ze wspieraniem osób i rodzin. Jak może to wyglądać w praktyce, ma pokazać pilotaż, który zostanie przeprowadzony w wybranych gminach.
Odświeżony pomysł