Pieniądze z programu "Rodzina 500+" będą wypłacane przez te same organizacje, które dokonują wypłat w przypadku świadczeń rodzinnych - czyli gminne oraz miejskie ośrodki pomocy społecznej. W większych miastach mogą to być dodatkowe instytucje, które już teraz wypłacają zasiłki rodzinne. "Oczywiście jeżeli jest potrzeba dodatkowych ludzi, to w tym piewrszym okresie zapewne gmina sobie poradzi. My przewidujemy 2 procent dotacje na obsługę tych działań" - powiedział Stanisław Szwed.

Program "Rodzina 500+" ma zacząć działać od 1 kwietnia. W tym roku na ten cel w budżecie państwa zagwarantowane zostanie 17 mld złotych, w przyszłym 22 mld.